Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας:Άρση της απαγόρευσης χρήσης του νερού στο δίκτυο ύδρευσης της Νικήσιανης

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό των περιοχών Νικήσιανης, Ελευθερούπολης και Νέας Περάμου για τα πιο κάτω:

Α. Όσον αφορά στον οικισμό της Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου, αίρεται η αριθμ. πρωτ 07/1360/08-05-13 απόφαση αντιπεριφερειάρχη Καβάλας περί περιορισμού χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου υδροδότησης για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ισχύει και επιτρέπεται η κατανάλωση του νερού από το δίκτυο του οικισμού της Νικήσιανης χωρίς περιορισμούς, διότι σε επανειλημμένες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του στοιχείου Αρσενικό πληροί σταθερά τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Β. Όσον αφορά στον οικισμό της Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου και σε συνέχεια του από 14.04.2014 δελτίου Τύπου, αναμένεται σύντομα η προσκόμιση, από τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, αποτελεσμάτων αναλύσεων αναφορικά με την καταλληλότητα του νερού της νέας υδρευτικής γεώτρησης και της σύνδεσής της με το υπάρχον δίκτυο, προκειμένου να γίνει σχετική αξιολόγηση του νερού του δικτύου του εν λόγω οικισμού, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας.

Γ. Όσον αφορά στον οικισμό της Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 07/1358/23.4.2014 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, με την οποία περιορίζεται, για προληπτικούς λόγους, η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο του οικισμού στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου, ή στη μαγειρική.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου στον αναφερόμενο οικισμό, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές, ή άλλες, χρήσεις (ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.λπ.).

Η απόφαση ισχύει μέχρι της διαπίστωσης της καταλληλότητας του νερού της πηγής υδροδότησης (γεώτρηση στη θέση «Μηχανικά») και εξασφάλισης ότι η συγκέντρωση του στοιχείου Αρσενικό στο δίκτυο ύδρευσης του εν λόγω οικισμού, θα βρίσκεται σταθερά κάτω του ορίου που καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ≤10 μg/l και θα αρθεί με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας, η οποία και θα παρακολουθεί δειγματοληπτικά τη συγκέντρωση του στοιχείου Αρσενικό στο πόσιμο νερό του οικισμού.