Κατάργηση ΟΤΕ Ελευθερούπολης, Λαϊκή Αγορά στην Τούζλα και αναδείξεις παραδοσιακών οικισμών στο επίκεντρο – Στο σημερινό δ.σ. Παγγαίου

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

Με πληθώρα θεμάτων (συνολικά 47) στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα (12/9, 6.30μμ) το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δ.σ. στην Ελευθερούπολη.
Ανάμεσά τους δεσπόζουν το Ψήφισμα που καλείται να αποφασίσει το δ.σ. για την κατάργηση του υποκαταστήματος του ΟΤΕ στην Ελευθερούπολη (ύστερα από λειτουργία δεκαετιών), η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος για το 2011, η απόφαση για δημιουργία λαϊκής αγοράς στο Οφρύνιο (Τούζλα), αλλά και η έγκριση μελετών για την λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμών του πρώην δήμου Πιερέων (Μουσθένη, Μεσορόπη, Δωμάτια κ.α.).
Συνοπτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν στην αποψινή συνεδρίαση είναι:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Παγγαίου.
2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2010 των πρώην Δήμων Ελευθερούπολης και Πιερέων [άρθρο 163 παρ. 3 του Ν.3463/2001].
3. Έγκριση της αριθμ. 48/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ., με τίτλο: «Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23319/16-5-11 έγκριση πρόσληψης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.»
4. Έγκριση της συνάντησης πολιτών των Δήμων Παγγαίου Ελλλάδος και Ρέβαλ  Πολωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007 – 2013.
5. Έγκριση Α΄ Φάσης του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Παγγαίου.
6.  Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου μετά του αναπληρωτού του, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών για τη διετία 2011 – 2012.
7. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα την 06-09-2011.
8. Διόρθωση  τίτλου της αριθμ. 309/2011 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011».
10. Αποδοχή ποσού 65.046,23 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές.
11. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση του καταστήματος ΟΤΕ στην Ελευθερούπολη.
12. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση ΚΡΥΟΝΕΡΙ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου.
13. Ορισμός θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου.
14. Περί δημιουργίας Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου.
15. Περί παραχώρησης χώρου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Τοπικής Κοινότητας Δωματίων για την ανέγερση παρεκκλησίου.
16. Ανάκληση της αριθμ. 34/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερών που αφορά μίσθωση θέσεων για τοποθέτηση καμπινών του ΟΤΕ..
17. Περί τοποθέτησης αναμεταδότη στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης.
18. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με 20 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές της «Ε. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Δήμου Δημάδη αρ. 13 στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.
19. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με 12 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές της DIMITROVA NADEZHDA του KOSTADINOVA επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 26 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου.
20. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου, μετά από επιλογή.
21. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ» (Μελ. 8019/2010).
22. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»  - Αρ, μελέτης 1001/2011, προϋπολογισμός δαπάνης 248.601,34€, από πιστώσεις του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
23. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ» - με αριθμ. μελέτης 1002/2011, Προϋπολογισμού δαπάνης  372.100,84€, πιστώσεις του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
24. Έγκριση προσχεδίου προγραμματικής σύμβασης για λειτουργία υποδομών ΟΣΔΑ.
25. Παραχώρηση κοινοχρήστου εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στον κ. Προύσα Χρήστο.
26. Περί έγκρισης μελετών συνολικής θεώρησης, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης ορεινών οικισμών οικισμών Μεσορόπης, Μουσθένης, Δωματίων, Μελισσοκομείου και Πυργοχωρίου της Δ.Ε. Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
27. Περί αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΕΣ), ΟΡΦΑΝΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΞΕΡΙΑΣ), ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣΗ ΓΙΝΤΙΚΙ) ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Προϋπολογισμός 1.070.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδότηση πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).
28. Περί εγκρίσεως ή μη της μελέτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  έργου "ΈΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" (Αρ. Μελ. 1030/2010).
31. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ με συμπληρωματική σύμβαση και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΖΛΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ)» (αρ. μελέτης: 310/2008).
32. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 310/2008).
33. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ» (αρ. μελέτης: 09/2009-Δαπάνη 65.033,08 €).
34. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Ν. Περάμου" (αρ. μελέτης: 4068/2010-Δαπάνη 12.000,00 €).
35. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ" (αρ. μελέτης: 1025/2008-Δαπάνη 107.817,64 €).
36. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" (αρ. μελέτης: 7/2008 -Δαπάνη 77.396,79 €) (Δημοτ.Ενότητας Ελευθερούπολης).
37. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΠΑΚΗ ΣΤΟ ΔΔ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9026/2009-Δαπάνη 11.998,00 €).
38. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9012/2009-Δαπάνη 12.000,00 €).
39. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΑΦΡΑ ΣΤΟ ΔΔ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9019/2009-Δαπάνη 11.985,13 €).
40. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΆΝΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9008/2009-Δαπάνη 11.996,96 €).
41. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9015/2009-Δαπάνη 11.994,28 €).
42. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ" (αρ. μελέτης: 9006/2009-Δαπάνη 10.000,00 €).
43. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ" (αρ. μελέτης: 4067/2010-Δαπάνη 12.000,00 €).
44. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΒΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ" (αρ. μελέτης: 4029/2009-Δαπάνη 12.000,00 €).
45. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ" (αρ. μελέτης:4025/2009 -Δαπάνη 12.000,00 €).
46. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ», Αριθμ. Μελ. 1012/2008.
47. Τροποποίηση της αριθμ. 240/2010 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την  υλοποίηση του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ".
48. Εξέταση αιτήσεων.